logo
BABU BRISH BHAN DAV SR. SEC. PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE, New Delhi 110055.
Latest News  
 
Teaching Staff  

 

Sr.No.

Name

Photo

Designation

Qualification

1

Mr. Sanjeev Sharma

 

PRINCIPAL

 

2

Mrs. Sarita Jain

 

TGT

 

3

Mrs Sunita Jain

 

PRT

 

4

Mr. Sanjeev Kumar

 

LIBRARIAN

 

5

Mr. Ravinder Sharma

 

PGT

 

6

Mr. Srikant Sourabh

 

DHARAM SHIKSHAK

 

7

Mrs. Mohini Sharma

 

TGT

 

8

Mrs.Rupinder Kaur

 

PRT

 

9

Mr. Handeep Singh

 

DPE

 

10

Mrs. Reeta Sharma

 

PRT

 

11

Mrs. Praveen Kumari

 

TGT

 

12

Mr. Ram Chander

 

PRT

 

13

Mr. Milap Singh

 

PRT

 

14

Mrs. Rajinder Kaur

 

PRT

 

15

Ms. Nishu Rani

 

PRT

 

17

Mrs. Reeta Sharma

 

PRT

 

18

Mrs. Davinder Kaur

 

PRT

 

19

Mrs. Gagandep Kaur

 

PRT

 

20

Mrs. Seema Dogra

 

PRT

 

21

Mr. Rohtash Singla

 

PRT

 

22

Mr. Ankur Jain

 

PRT

 

23

Mrs. Poonam Madan

 

PRT

 

24

Mrs. Geeta Rani

 

PRT

 

25

Mr. Vishal Sharma

 

PGT

 

26

Mr. Ketan Kapoor

 

PGT

 

27

Mr. Sonit Singla

 

TGT

 

28

Ms. Babita Rani

 

PRT

 

29

Mrs. Archana Kumari

 

TGT

 

30

Mr. Bhajan Lal

 

ART & CRAFT TEACHER

 

31

Mr. Raman Garg

 

PRT

 

32

Ms. Priyanka Singla 

 

PRT

 

33

Mrs Priyanka Gupta 

 

PRT

 

34

Mrs. Shikha Jain

 

PRT

 

35

Mr. Manmohan Singh

 

PRT

 

36

MRS. SHIKHA JAIN

     

37

MS. SONIA SHARMA

     

38

MS. RIYA BHARGAV

     

39

MR. ANIL KUMAR

     

40

MS. GURPREET KAUR

     

41

MRS. RUBY SACHDEVA

 

 

 

 

42

MR. RAJESH KUMAR

 

 

 

 

43

MRS. RAJNI SHARMA

 

 

 

 

44

MRS. RICHA SHARMA

 

 

 

 

45

MS. JASPREET KAUR

 

 

 

 

46

MS.DIKSHA RANI

 

 

 

 

47

MRS. HARVINDER KAUR

 

 

 


 

48

MRS. RANJIT KAUR

 

 

 

 

49

MRS. KULBEER KAUR

 

 

 

 

50

MRS. RAJNI SINGLA